harrig

Kuka on
tarpeeksi hyvä

valmentamaan sinua tai organisaatiotanne?

”Erikoisyksiköiden tehtävänä on valmistautua vaativiin operaatioihin, joihin tavanomaisilla menetelmillä ja resursseilla ei ole syytä ryhtyä. Erikoisyksiköt operoivat tilanteissa minne muut toimijat eivät mene. Työskentelin yli 20 vuotta Suomen Poliisin valtakunnallisessa valmiusyksikkö Karhussa, olen kiertänyt vuosien aikana yli 30 eri poliisin erikoisyksikössä ympäri maailmaa. Vaativissa tehtävissä toimijoiden tiedolliset, taidolliset, fyysiset ja henkiset kyvyt paljastuvat, tiimityön luottamus menee koetukselle ja johtamisen selkeys punnitaan. Olen itse nähnyt, miten henkisen suorituskyvyn resurssit ovat ratkaisevassa asemassa siinä, miten organisaatio menestyy. Etsimme erikoisyksikölle uskottavaa valmentajaa ja menetelmää avuksi stressin hallintaan ja henkisen suorituskyvyn kehittämiseen.  Sellaista ei ollut”

-Harri Gustafsberg

Palvelulupaus

Mentoritiimi perustaa valmennuksensa pitkäaikaiseen kokemukseen ja tieteen tutkimusten tuloksiin. Työyhteisön valmennuskonseptimme pureutuu moniulotteisesti itsensä johtamiseen, henkiseen suorituskykyyn, vuorovaikutustaitoihin, tiimityöhön ja johtamisen käytänteisiin. Valmennuksemme tarjoaa konkreettisen menetelmän parantaa toimijoiden henkistä suorituskykyä, energiatasoja ja vuorovaikutustaitoja.

Tärkeintä meille on asiakkaan saama konkreettinen hyöty pitkällä aikavälillä.