Dominus

Johtoryhmävalmennukset

Dominus – Johtoryhmävalmennukset

Harri Gustafsberg ja Helena Åhman ovat kehittäneet yhteiset johtoryhmävalmennukset, jotka koostuvat viidestä yrityksen tarpeisiin räätälöitävästä erilaisesta modulista sekä kuudennesta valmennuskokonaisuuden päättävästä Menesty- valmennuksesta. Johtoryhmävalmennukset räätälöidään aina asiantuntijoidemme kanssa organisaation tarpeiden perusteella. Päätämme yhdessä ne aihealueet, missä organisaatio tarvitsee valmennusta, mistä syntyy valmennuksen runko. Jokaisesta modulista on mahdollista rakentaa yhden tai kahden päivän valmennuksia johtoryhmälle, jos jokin aihealue kuten esimerkiksi stressi ja resilienssi on aihe, joka kaipaa vahvistusta läpi organisaation, voidaan tämä moduli toteuttaa koko henkilökunnalle suunnattuna luentona.

Dominus johtoryhmävalmennukset päättää aina Menesty moduli, jossa tarkastelemme sopivan aikavälin jälkeen valmennuksen jalkautumista niin johtoryhmässä kuin organisaatiossakin. Tällä modulilla varmistamme, että tekemänne koulutusinvestointi tulee ulosmitattua parhaalla mahdollisella tavalla.

johtoryhmavalmennukset

Asiakkaan tarpeisiin räätälöitävät modulit:

TIEDOSTA – Paranna johtoryhmän tilannetajua ja päätöksentekokykyä

Organisaation menestyminen on suoraan yhteydessä siihen, miten tilannetajuisia johtoryhmät ja niiden jäsenet ovat. Tilannetaju on johtamiseen ja johtoryhmän päätöksentekoon vaikuttava keskeinen osaaminen, jota voi kehittää. Helena Åhman ja Harri Gustafsberg ovat ensimmäisinä mallintaneet sen, mistä tekijöistä tilannetajumme muodostuu ja miten sitä voi kehittää.

VAHVISTA – Lisää resilienssiä ja henkistä suorituskykyä

Resilienssi ja henkinen suorituskyky määrittävät sitä, kuinka pystymme toimimaan vaikeissa paineisissa tilanteissa ja kuinka palaudumme niistä. Henkisen suorituskyvyn resurssit ovat keskeisessä asemassa tilannetajun, päätöksenteon ja toiminnan ketjussa. Mitä vaativampaa työtä johtaja tekee, sen tärkeämmäksi tämä osa-alue muodostuu.

HARJOITTELE – Hanki keinoja konfliktinratkaisuun

Konfliktinratkaisutaito on kriittinen taito elämässäsi, varsinkin johtajana. Tämä päivän tai kahden päivän hands-on workshop tuo ulottuvillesi konfliktinratkaisun ydinasiat ja keinot ratkaista hankalakin konflikti. Arvioimme konfliktinratkaisuvalmiutenne, sparraamme ja haastamme näkemään konfliktitilanteet menestymisen mahdollisuuksina, välttämään kielteiset konfliktit ja luomaan tarpeellisia. Helena on hakenut oppia sisältöön Harvardin yliopistosta FBI:n menetelmiin.

ARVIOI – Tarkastele tilannetajua johtoryhmäkokouksessa

Jokainen johtoryhmäkokous on kallis investointi, jonka pitää tuottaa. Täysin uusi tilannetaju-kokousarviomme auttaa johtoryhmääsi löytämään ne hetket, joita muuttamalla saatte kokouksista irti enemmän ja parempaa liiketoiminnan näkökulmasta. Tilannetaju-kokousarvio antaa hyödyllisiä tehostamisvinkkejä välittömästi kokouksen jälkeen. Arviointi tapahtuu kokouksen aikana eikä se vaadi juurikaan ylimääräistä aikaa.

HAASTA – Horror House on aika kääntyä kohti pelkoja…

Horror House on mullistava valmennuskonsepti, joka hyödyntää erikoisyksiköiden valmennusmenetelmiä ja tiedettä täysin uudella ja ennen kokemattomalla tavalla. Yksinpäiväinen intensiivivalmennus pureutuu henkisen suorituskyvyn kasvattamiseen, psykologisen paineenhallintaan, kirkkaampaan tilannetietoisuuteen ja parempiin päätöksiin.

MENESTY – Muutos on päätös

Mikä tahansa kehittämistoimenpide on merkityksetön, ellet ole valmis luomaan uusia tapoja. Uudet tavat taas syntyvät vain tekemällä toistoja. Menesty valmennus varmistaa, että Dominus kokonaisuuden yhteydessä tehdyistä päätöksistä ollaan pidetty kiinni ja että yksilöt ja organisaatio ovat edelleen sitoutuneet kehittämään toimintojaan.

Ota yhteyttä