Mind Coach® certified trainer -koulutusohjelma

KIINNOSTAAKO HENKISEN SUORITUSKYVYN VALMENTAMINEN?

Mind Coach® certified trainer -koulutusohjelma on uusi valmennuksen ammattilaisille tai vaativan työelämän toimijoille suunnattu valmennus konsepti. Koulutusohjelmassa keskitytään yksilön henkisen suorituskyvyn kasvattamiseen. Valmennuksessa käytettävä metodi  iPREP (International Professional Resilience & Efficiency Program) on osa Mind Coach menetelmää ja sen toimivuudella on vahva tieteellinen näyttö. Menetelmä on syntynyt vaativan työelämän tarpeista, missä sitä on kehitetty ja käytetty. Mind Coaching soveltuu mm. osaksi urheiluvalmennusta, työelämän henkilöstön valmentamista tai vaikka valmennusta elämätapamuutokseen.

Mind Coach® tavaramerkki on Suomen Mentoritiimin omistama tuotemerkki ja olemme ainoa koulutusorganisaatio Suomessa, joka käyttää tätä menetelmää. Kurssin hyväksytysti suorittaneilla on oikeus käyttää Mind Coach® certified trainer tunnusta.

Miksi sinun kannattaa hakeutua Mind Coach® -koulutusohjelmaan?

Esimiesten ja valmentajien työssä suurin haaste ei ole pelästään tiedon jakamisessa tai ratkaisujen löytämisessä. Keskeisin haaste löytyy mielestä, joka voi motivoituneenakin vastustaa tavoitteen suuntaista tekemistä ja hyvien tapojen muodostusta. Mind Coach® certified trainer -koulutusohjelmassa opit valmentamaan yksilöä niin, että hänen toiminta- ja aikaansaamiskykynsä kasvavat. Henkisen suorituskyvyn kasvattaminen on kaiken kehittymisen ydin. Tämän menetelmän avulla opit auttamaan ihmisiä paremmin, kasvatat ammattitaitoasi, syvennät asiakassuhteen luottamusta, lisäät energiaa sekä innostusta valmentamiseen ja opit vaikuttamisen arvokkaan taidon.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet osallistujat saavat oikeuden käyttää Mind Coach® certified trainer -nimikettä ja hyödyntää uudenaikaista ja tieteellisesti tutkittua valmennusmenetelmää omassa työssään.

Koulutuksen ohjelma ja hinta

Mind Coach® certified trainer -koulutuskokonaisuus sisältää viisi koulutusmoduulia eri teemoilla. Lisäksi koulutukseen kuuluu oppimistehtäviä, itseopiskelua ja pienryhmätoimintaa.

Mind Coach® certified trainer -nimikkeeseen vaaditaan viisi hyväksytysti suoritettua opintomoduulia, kaksi harjoitusvalmennusasiakasta, joiden kanssa käytynä yhteensä kuusi valmennuskertaa + valmennustyöstä kirjoitetun yhteenvedon ja presentaatio (4-6 sivua).

Koulutuksen hinta on 1860 € (sis. alv 24 %).

Voit käydä myös yksittäisiä moduuleja niistä aiheista, jotka sinua kiinnostavat.

Yksittäisen moduulin (2pv) hinta on 372e (sis. alv. 24%).

Hinnat sisältävät opetuksen, materiaalin sekä koulutuspäivien aamu- ja iltapäiväkahvin ja -teen.

 

Mind Coach Certified Trainer kurssi 2017

 • Moduuli I 23.9 – 24.9.2017, klo 09-17.00
 • Moduuli II 14.10 – 15.10.2017, klo 09-17.00
 • Moduuli III 25.11 – 26.11.2017, klo 09-17.00
 • Moduuli IV 27.1 – 28.1.2018, klo 09-17.00
 • Moduuli V 17.2 – 18.2.2018, klo 09-17.00

Ilmoittaudu sähköpostilla osoitteeseen info@mentoritiimi.fi. Saat sähköpostilla vahvistuksen ilmoittautumisesta.

Kurssiin liittyvät kysymykset Teemu Karppinen 050 440 9944

Mitä koulutus sisältää?

MCCT Moduuli I: iPrep – Mielen valmentamisen metodi

 • Valmennusmenetelmän historia ja kehittyminen
 • Kokemuksellisen tiedon hyödyntäminen
 • Tieteelliset tutkimukset ja artikkelit
 • Valmentajakoulutuksen periaatteet ja vaikuttamisen menetelmä
 • Miten mieli toimii ja miten siihen vaikutetaan?
 • Mitkä teoriat tukevat tehokasta oppimista?
 • Miten ajatteluun vaikutetaan ja miten sitä kehitetään?
 • Miten tunteita säädellään?
 • Keho–mieli-yhteys

MCCT Moduuli II: Stressinhallinta ja energian maksimointi

 • Stressin määritelmät
 • Stressin vaikutukset ihmisenä olemisen eri osa-alueisiin
 • Stressi empiirisen tutkimuksen valossa
 • Varhaisten varoitusmerkkien tiedostaminen ja tunnistaminen
 • Työkalut ja menetelmät
 • Energian käsite ja sen merkitys urheilussa, huippusuorituksessa ja arjessa
 • Mistä saan energiaa?
 • Miten menetän energiaa?

MCCT Moduuli III: Persoonallisuus- ja motiivipsykologia, tavoitteiden saavuttamisen taito

 • Persoonallisuuspsykologian perusteita
 • Voimavarakartoitus ja sen tulkinta
 • Identiteetin käsite
 • Roolien merkitys
 • Tavoitteiden saavuttamisen taito ja aikaansaamiskyvyn kehittäminen
 • Motiivien tiedostaminen, tunnistaminen ja ymmärtäminen

MCCT Moduuli IV: Itsensä johtaminen ja valmentajan vuorovaikutustaidot

 • Itsensä johtamisen käsite ja periaatteet
 • Valmentajan ja valmennettavan näkökulma
 • Tapojen merkityksen tiedostaminen
 • Huonojen tapojen minimointi
 • Uusien parempien tapojen luominen
 • Muutosprosessin psykologia
 • Sopeutuvan ja joustavan mielen harjoittaminen
 • Mielikuvatyön perusasiat
  • Tehokas mielikuvaharjoittelu
  • Rentoutumisen työkalut
 • Mitä on yhteinen ymmärrys?
 • Sosiaalisen kanssakäymisen merkitys
 • Uskomusjärjestelmät
 • Miten vuorovaikutus rakentuu?
 • Rakentavan vuorovaikutuksen taito

MCCT Moduuli V: Case harjoittelu ja harjoitus asiakkaiden purku ( EI VOI OSTAA YKSITTÄISENÄ MODUULINA)

 • Harjoitustehtävän esittäminen
 • Asiakas Case analyysit
 • Valmentajan kehittymisen ohjelman rakentaminen

Mind Coach® certified trainerit

Seuraavat sertifioidut valmentajat ovat ovat läpikäyneet suomalaisen Mind Coach® certified trainer -koulutusohjelman.

Ilmoittaudu